Need Help ?
Call: +977- 069440105
News Flash

जि. शि. अ.

नगेन्द्र प्रसाद रेग्मी

गुणस्तरीय बिद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसाथ सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा स्थानीय जनसमुदायको समेत सक्रिय सहभागिताले यस जिल्लामा महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त भएको छ। शैक्षिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई स्थानीय समुदाय तथा बिद्यालयको योजना तर्जुमा, कार्यानवयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षमताको विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ भने बिद्यालयहरुमा न्यूनतम सिकाइ अवस्थाहरुको सुनिश्चिततासहित शिक्षकहरुको पेसागत दक्षता अभिबृद्धि गर्ने कार्यको निरन्तरताले यस जिल्लाको शैक्षिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुभव गरिएको छ। यी सकारात्मक अभ्यासहरु हुँदा हुँदै पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी स्थानीय तथा विश्वब्यापी परिवेशसँग समायोजन हुँन सक्ने प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती भने रहिरहेको छ। उमेर समूह ५ – ९ बर्षका सबै बालबालिकाहरुलाई बिद्यालयमा ल्याउन सफल भएको यस जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, निरक्षरता उन्मुलन गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने थप प्रयासका लागि सबै सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य अपेक्षित छ।